Polityka prywatności firmy Eko Polska sp. z o.o. sp. k., w tym serwisu ekopolska.eu

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www, podczas korespondencji mailowej oraz podczas obsługi klienta.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie ul. Mikołaja Kopernika 9A 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000830142, NIP: 9442121024, iod@ekopolska.eu (dalej: „Administrator”).

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim skontaktować pod adresem: iod@ekopolska.eu, pod numerem telefonu: (+48 12) 2641011 lub pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 9A 32-050 Skawina.

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Administrator może pozyskiwać dane osobowe w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ponieważ Użytkownik zgadza się na wykonanie czynności powiązanej z wypełnieniem danego formularza, czyli np. wysłania newslettera lub dokonania kontaktu informacyjnego;

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest optymalizacja i odpowiednie dopasowanie strony www pod Użytkownika;

c) poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie oferty Administratora.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub okresowego wysyłania newslettera.

8. Użytkownik podając dane do formularza newslettera przyjmuje do wiadomości poniższą klauzulę:

Ważne informacje dot. bezpieczeństwa Twoich danych osobowych (RODO)

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie ul. Mikołaja Kopernika 9A 32-050 Skawina. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł również wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera.

9. Pliki „cookies” mogą być zapisywane w następujących celach:a) umożliwienie poprawnego i szybkiego wyświetlenia strony www;b) zapamiętanie danych logowania i preferencji użytkownika;c) zapamiętanie wypełnionych formularzy;d) profilowanie reklam do preferencji i zainteresowań użytkownika oraz korzystania z innych narzędzi marketingowych;e) tworzenie statystyk użytkowania serwisu oraz korzystania z innych narzędzi analitycznych.

10. Użytkownik odwiedzający serwis www zgadza się na zapisywanie na serwerze standardowych danych dotyczących m.in. adresu IP, czasu serwera, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego. Dane te mogą być zapisywane na serwerach dhosting.pl. Dane nie służą nam w żadnym stopniu identyfikacji użytkownika. Istotne są jedynie dla osób administrujących serwerem w celach związanych z obsługą techniczną.

11. Użytkownik ma możliwość:a) wyłączenia zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki www;b) skasowania już zapisanych cookies w opcjach swojej przeglądarki www.

12. Więcej informacji na temat typów plików cookies oraz celu ich wykorzystania można znaleźć pod poniższym adresem:

https://wszystkoociasteczkach.pl/

13. Administrator w ramach przetwarzania danych osobowych może  udostępniać dane swoim podwykonawcom, takim jak: 

a) dhosting.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dostawca usług hostingowych umożliwiających działanie serwisu www oraz poczty elektronicznej;

b) Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca usługi związanej z pozyskiwaniem kontaktów do Użytkowników, wyświetlaniem im reklam oraz analizą ich zachowań;

c) Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google, takich jak: 

– GSuite oraz Gmail i Google Drive – pakiet programów umożliwiający m.in. zapisywanie niezbędnych danych Użytkowników na wirtualnym dysku Administratora oraz umożliwiający  kontakt z Użytkownikiem;

– Google Analytics – narzędzie do analizowania serwisu www; 

– Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;

– Google Maps – usługa umożliwiająca wyświetlenie mapy oraz lokalizacji siedziby Administratora w serwisie www.

d) Behar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – dostawca usług księgowych, umożliwiający m.in. wystawienie faktur i przetrzymujący je przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

14. Podwykonawcami mogą być również inne firmy wspomagające działania Administratora np. doradcy prawni, agencje reklamowe i marketingowe, inne firmy IT. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane realizując swój prawnie uzasadniony interes na podstawie aktualnych przepisów prawa. 

15. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem usług poniższych podmiotów:

a) Google LLC z siedzibą w USA, przetwarzający dane na podstawie standardowych klauzul umownych dostępnych pod poniższym adresem:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/

b) Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, przetwarzający dane na podstawie standardowych klauzul umownych dostępnych pod poniższym adresem:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/.

16. Dane udostępniane podwykonawcom przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie dostępności Użytkownikom wszystkich oferowanych przez Administratora usług.

17. W kwestii danych osobowych dotyczących działań osób na stronach www i aplikacjach, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Rodzaje Danych osobowych gromadzonych i przekazywanych Facebook Ireland w ramach Wspólnego przetwarzania w przypadku korzystania z Narzędzi biznesowych Facebooka można znaleźć pod tym adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

18. Do pozyskanych danych osobowych przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Ma on również następujące prawa:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich modyfikacji;

b) prawo do zupełnego zaprzestania, bądź ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

d) prawo do przenoszenia danych;

e) prawo do cofnięcia przetwarzania swoich danych osobowych, nie wpływające jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej (np. poprzez newsletter) oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

20. W serwisie mogą pojawiać się wtyczki i linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

21. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności, bądź w celu usunięcia lub zmiany danych, użytkownik serwisu może skontaktować się pod adresem: iod@ekopolska.eu, pod numerem telefonu: (+48 12) 2641011 lub pocztą tradycyjną pod adresem: ul. Mikołaja Kopernika 9A 32-050 Skawina.


Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez firmę EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142 jako współadministratorów danych osobowych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony

Za pośrednictwem Strony https://www.ekopolska.eu/ zbierane są informacje zawarte w Plikach cookies tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony, natomiast w  przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika również w  celu prowadzenia marketingu internetowego. Co do zasady pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z tym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako Użytkowników korzystających ze Strony odczytywanych z Plików cookies jest EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Skawinie, adres: ul. M. Kopernika 9A, 32-050 Skawina, NIP: 9442121024 REGON: 12006956200000, KRS: 0000830142, adres e-mail: iod@ekopolska.eu , nr tel.: tel.:12 264 10 11
 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z Administratorem danych osobowych (spółką)
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Państwu jako Użytkownikom korzystania ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z Plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) – uzasadniony interes Administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkownika na potrzeby Administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony. Natomiast w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu internetowego, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi w przypadku jej wyrażenia Państwa zgoda na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla placówki np. hostingodawca strony internetowej.
 5. Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości Plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 6. Państwa dane osobowe jako Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 7. Ponadto użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W procesie umożliwiania Państwu korzystania ze Strony nie podejmowane są decyzje w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2024 r. Aktu o Usługach Cyfrowych w Regulaminie Serwisu Hostingowego dhosting.pl wprowadzamy zmiany, które mają na celu dostosowanie jego postanowień do obowiązków wynikających z ww. regulacji.

Jednocześnie, starając się usprawniać nasze usługi, czego najlepszym dowodem w ostatnim czasie jest nowa wersja EWH 2.0, przy okazji zmian wprowadzanych w związku z wejściem w życie Aktu o Usługach Cyfrowych, wprowadzamy również inne zmiany, które mają na celu zwiększenie transparentności naszych usług.

Modyfikacje obejmują w szczególności:

– §1 – drobne modyfikacje w podstawowych definicjach;
– §1 pkt 25; §6 pkt 8, 9, 10, 13; §9 pkt 11 – zmiany związane z wchodzącymi w życie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2002 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych);
– §1 pkt 24; §2 pkt 3 – zmiany związane z ochroną danych osobowych oraz RODO – szczegółowe zapisy związane z ochroną danych osobowych zostały przeniesione do polityki prywatności: https://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html;
– §3 pkt 3 – wprowadzenie zapisu informującego, że usługi skierowane są do osób pełnoletnich;
 §4 pkt 10 – uszczegółowienie rekompensat wynikających ze szkód będących skutkiem przerw w świadczonych usługach;
– §9 pkt 6, 7 – zmiany związane z modyfikacją regulaminu w przyszłości i możliwością odstąpienia od umowy w ich wyniku.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 17 lutego 2024 r. i nie mają wpływu na działanie usług świadczonych przez dhosting.pl.

Pełny regulamin znajdą Państwo pod adresem: https://dhosting.pl/download/regulamin_dhosting_pl-od-2024-02-17.pdf.